Nieuws

Een handhavingsbesluit kan de meest bizarre vormen aannemen

Je plakt op een woonschip namens B&W een sticker. Hierop vermeld je dat het voertuig wordt gezien als voertuigwrak en dat de eigenaar 14 dagen de tijd krijgt om dit voertuig te verwijderen. Daarnaast geef je op de sticker aan dat wanneer de eigenaar dit niet doet, B&W bestuursdwang zullen toepassen. Wees er dan op bedacht dat je zojuist een besluit hebt genomen (in de zin van artikel 1:3, eerste lid Awb).

De sticker is namelijk gericht op een rechtsgevolg. De sticker laat immers niets aan duidelijkheid te wensen over en is ook nog eens onvoorwaardelijk: verwijderen dat voertuig! Ook geef je in de sticker geen gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Een voornemen tot het aanwenden van bestuursdwang is het dus zeker niet.

Kortom, deze stickers staan voor bezwaar en beroep open.

Bron: ABRvS 28 december 2011, 201102392/1/H3

Frank HabrakenEen handhavingsbesluit kan de meest bizarre vormen aannemen