Nieuws

Beoordeel zelf of je voldoende stukken hebt om een besluit op een aanvraag te nemen. Laat je niet alleen leiden door de indieningsvereisten

Als een aanvraag niet compleet is, betekent dit nog niet dat je geen besluit kunt nemen. Jij moet namelijk (namens het bestuursorgaan) zelf beoordelen of er voldoende stukken op tafel liggen om een besluit op die aanvraag te kunnen nemen.

Dit geldt dus ook wanneer de aanvraag eigenlijk niet voldoet aan Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab).

Tegenwoordig zijn de indieningsvereisten van een aanvraag (en niet alleen voor een bouwaanvraag) overigens terug te vinden in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Bron: ABRvS 21 december 2011, 201105141/1/H1

Frank HabrakenBeoordeel zelf of je voldoende stukken hebt om een besluit op een aanvraag te nemen. Laat je niet alleen leiden door de indieningsvereisten