Nieuws

Je wil je bouwplannen gemakkelijk aanpassen? Dat kan. Er hoeft niet altijd een nieuwe aanvraag aan te pas te komen

Als je je (bouwvergunningplichtige) bouwplannen wil wijzigen, dan is er in elk geval geen nieuwe bouwaanvraag nodig wanneer:
• deze wijziging in verhouding tot het gehele bouwplan van beperkte omvang en strekking is;
• de wijziging in bouwkundig opzicht niet ingrijpend is;
• en de wijziging, gelet op de ongewijzigde verschijningsvorm van het gebouw, uit planologisch oogpunt niet van betekenis is.

In dat geval zijn deze gewijzigde bouwplannen namelijk van ondergeschikte aard. Je kunt dan dus een nieuwe bouwaanvraag achterwege laten (ABRvS 10 december 2008, 200801404/1). Een revisietekening is genoeg.

Bron: ABRvS 21 december 2011, 201105141/1/H1

Frank HabrakenJe wil je bouwplannen gemakkelijk aanpassen? Dat kan. Er hoeft niet altijd een nieuwe aanvraag aan te pas te komen