Nieuws

Overschrijving van bouwvergunning is voor bezwaar en beroep vatbaar, maar je bent als buurman kansloos

In de model-bouwverordening was geregeld (artikel 10.3) dat B&W op verzoek van de vergunninghouder de vergunning konden overschrijven op naam van een ander.

Aangezien met deze overschrijving de ‘nieuwe’ vergunninghouder exclusief gerechtigd is om die bouwvergunning ook daadwerkelijk uit te voeren, is de vergunning dus gericht op een rechtsgevolg.

Daarom staat dan ook tegen het besluit tot overschrijving van de bouwvergunning bezwaar en beroep open.

Maar een besluit tot overschrijving van een bouwvergunning zegt alleen wie er gebruik van deze vergunning mag maken. Bij dit besluit is het belang van omwonenden dan ook niet rechtstreeks betrokken, zodat zij dan ook geen belanghebbenden zijn (in de zin van artikel 1:2, eerste lid Awb).

Een bezwaarschrift van een buurman is daarom kansloos.

Overigens is de regeling voor de overschrijving van de bouwvergunning op naam niet meer in de model-bouwverordening terug te vinden. Dit is tegenwoordig in de Wabo (artikel 2.25, tweede lid) geregeld.

Bron: ABRvS 21 december 2011, 201105686/1/H1 en 201105693/1/H1

Frank HabrakenOverschrijving van bouwvergunning is voor bezwaar en beroep vatbaar, maar je bent als buurman kansloos