Nieuws

4 tips in hoeverre je een bestemmingsplan gewijzigd mag vaststellen ten opzichte van het ontwerpplan

Regel
Regel is dat een dergelijke wijziging ‘in aard en omvang niet zodanig groot mag zijn dat een wezenlijk ander plan is vastgesteld.’ Zo wordt een ‘wijziging van de bestemming’ vaak als een te grote afwijking aangemerkt. Daarom is het erg belangrijk om de gewijzigde bestemmingen in beeld te brengen.
Is de wijziging te groot, dan kun je beter het (gewijzigde) ontwerpplan opnieuw ter inzage leggen.

Nuancering
Een gewijzigde vaststelling van de bestemming “Agrarisch bedrijf” naar “Agrarisch” kan in de ogen van de Raad van State echter goed door de beugel (ABRvS 27 oktober 2010, 201000015/1/R3). Hierin zal dus een modus gevonden moeten worden. Let op: dit is dus geen zwart/wit verhaal.

Groot aantal kleinere wijzigingen
De Raad van State heeft ook geen moeite met een groot aantal kleinere (naar aanleiding van zienswijzen of ambtshalve) wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. Denk hierbij vooral aan kleinere aanpassingen van het plan voor individuele gevallen, zoals aanpassing van bouwgrenzen en specifieke gebruiksmogelijkheden. Ook redactionele verbeteringen zijn acceptabel (ABRvS 3 maart 2010, 200806769/1/R2).

Toelichting flink wijzigen mag
Een bestemmingsplan gaat ‘slechts’ vergezeld van een toelichting (aldus artikel 3.1.6 Bro). De toelichting is daarom geen juridisch onderdeel van een bestemmingsplan. Leef je dus uit, wanneer je bij de vaststelling van een bestemmingsplan (alleen) de toelichting flink op de schop wil nemen. De aard en omvang van het plan zullen immers hierdoor niet wijzigen (ABRvS 9 november 2011, JM 2011, 140).

Bron: bovenstaande rechtsbronnen.

Frank Habraken4 tips in hoeverre je een bestemmingsplan gewijzigd mag vaststellen ten opzichte van het ontwerpplan