Nieuws

Welke belangen moet je afwegen bij het aanwijzen van een monumentwaardig pand?

Natuurlijk moet het pand monumentwaardig zijn. Dat spreekt voor zich. Maar daarnaast moet je ook kijken naar de financiële haalbaarheid van de (eventuele) renovatiekosten.

En kijk ook naar het gebruik van het pand. Dit wordt ook van je (B&W) gevraagd in artikel 2 van de Model erfgoedverordening (voorheen: Model monumentenverordening). Zijn de investeringen en het onderhoud als gevolg van deze aanwijzing wel economisch uitvoerbaar gelet op het gebruik van het pand?

Kortom, de belangen van de eigenaar van het pand spelen wel degelijk een rol bij de afweging of dit pand nu als monument moet worden aangewezen. Zo niet, dan wordt je besluit vernietigd omdat je je huiswerk niet goed hebt gemaakt (onzorgvuldige voorbereiding en slechte motivering).

Een paar jaar geleden heeft de Afdeling ook al een keer zo’n signaal afgegeven. Toen werd er een pand voor de geestelijke gezondheidszorg op de monumentenlijst geplaatst. In verband met dit gebruik waren in de nabije toekomst verbouwingen noodzakelijk. En een monumentenstatus helpt dan niet. B&W hadden beter deze bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische problemen moeten afwegen; ook al waren er nog geen concrete bouwplannen (ABRvS 21 december 2005, 200503544/1).

Bron: ABRvS 28 september 2011, 201012344/1/H2

Frank HabrakenWelke belangen moet je afwegen bij het aanwijzen van een monumentwaardig pand?