Nieuws

Wanneer roep je nu ‘Strijd met een goede procesorde!’ indien de tegenpartij tijdens een zitting nieuwe kaarten op tafel legt?

Grens goede procesorde
Jouw ‘tegenpartij’ mag ook na afloop van de beroepstermijn nieuwe beroepsgronden (stukken) indienen. Maar dit houdt natuurlijk een keer op. De grens is bereikt wanneer dit in strijd is met een goede procesorde. Hiervoor wordt door de rechter het volgende afgewogen:
• De proceseconomie. Verloopt de procedure voortvarend en efficiënt?
• De reden waarom die beroepsgronden pas zo laat op tafel worden gelegd? Voor de goede orde: het is natuurlijk aan de tegenpartij om aan te geven wat de reden hiervan is.
• Of je dan nog (in alle redelijkheid) op gepaste wijze op die beroepsgronden kan reageren?
• De processuele belangen van de partijen over en weer?

Goede procesorde in de praktijk
Wanneer een tegenpartij bijvoorbeeld op de zitting bij de rechter met nieuwe argumenten komt, dan is de kans groot dat dit in strijd is met een goede procesorde (ABRvS 19 september 2001, AB 2001/357, ABRvS 13 juni 2001, AB 2001/338), zeker wanneer die argumenten ook nog eens weinig concreet zijn.

Ook wanneer een tegenpartij pas tijdens de zitting een argument nader specificeert, wordt hij vaak op de vingers getikt (ABRvS 29 november 1999, AB 2000/131).

Belangrijk in de rechtelijke procedure is immers dat de rechter en alle procespartijen over dezelfde processtukken beschikken. Een rechter mag daarom nooit stukken bij de toetsing betrekken, die bij partijen niet bekend zijn (uitzonderingen daargelaten, zoals artikel 8:32 Awb).

Als de tegenpartij dus bijvoorbeeld geen goede verklaring heeft waarom die beroepsgronden 5 voor 12 worden ingediend, dan worden deze ‘kaarten’ door de rechter van tafel geveegd.

Tip
Voor de hand liggende tip: als jezelf op het laatste moment (en dus niet op de zitting!) nog stukken wil indienen, stuur deze stukken dan ook meteen naar de tegenpartij (en eventueel derden). Doe je dat niet, bereid je dan voor op een sneer van de rechter (ABRvS 14 september 2001, JB 2001, 276).

Bron: onder meer ABRvS 28 september 2011, 201011019/1/R2

Frank HabrakenWanneer roep je nu ‘Strijd met een goede procesorde!’ indien de tegenpartij tijdens een zitting nieuwe kaarten op tafel legt?