Nieuws

Wanneer is er sprake van een officiële aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen?

Als je een brief ontvangt, waarin wordt verzocht om een bestemmingsplan vast te stellen, ga er dan niet te snel vanuit dat dit geen officiële aanvraag is (in de zin van artikel 1:3, derde lid Awb). Het gevaar bestaat immers dat je dan niet tijdig een besluit neemt op deze aanvraag, met alle vervelende gevolgen van dien.

Hoe herken je dan zo’n aanvraag? Dat is nog niet zo eenvoudig. Er hoeft in elk geval niet expliciet in de kop van de brief ‘aanvraag’ vermeld te staan. Ook is het niet noodzakelijk dat er bij de brief een concept-bestemmingsplan (bestaande uit een verbeelding, planregels en een toelichting) is gevoegd. Een aanvraag kan immers onvolledig zijn.

Wel is vereist dat de brief voldoende concreet moet zijn om als aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen te kunnen worden geduid (ABRvS 4 mei 2010, AB 2010, 128).

Bron: ABRvS 7 september 2011, JM 2011/138, noot (november 2011)

Frank HabrakenWanneer is er sprake van een officiële aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen?