Nieuws

RvS vandaag. Crisis- en herstelwet-verbod van een pro forma beroepschrift voldoet aan internationaal recht

Tegen ‘Crisis- en herstelwet besluiten’ mag je geen pro forma beroepschrift indienen (artikel 1.6, tweede lid Crisis- en herstelwet en het eigenlijk overbodige artikel 1.6a Crisis- en herstelwet).

Deze ‘versnellingsmaatregel’ is in overeenstemming met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM).

Geen absoluut recht tot toegang rechter
In artikel 6 EVRM is het (internationale) recht op een eerlijk proces geregeld. Dit is echter geen absoluut recht op toegang tot de rechter. De verdragsstaten hebben de vrijheid om deze toegang in te perken, zolang deze beperkingen een rechtmatig doel dienen en aan de evenredigheidseis is voldaan.

Rechtvaardig doel
De ‘versnellingsmaatregel’ van de Crisis- en herstelwet tast het recht op toegang tot de rechter niet in de kern aan. Hiermee wordt bereikt dat in een vroeg stadium vast staat welke beroepsgronden in de beroepsprocedure ter discussie staan.

Op deze wijze wilde de wetgever zoveel mogelijk vertragingen voorkomen (Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 3, blz. 46 en 47 en nr. 8, blz. 10). Met deze maatregel is het immers voor een rechter ook mogelijk om binnen 6 maanden na afloop van de beroepstermijn een uitspraak te doen. En dit wordt door onze hoogste bestuursrechter als een rechtvaardig doel gezien (ABRvS 17 november 2010, 201004771/1/M2).

Evenredigheidseis
Ook voldoet deze ‘versnellingsmaatregel’ aan de evenredigheidseis van het EVRM. Misschien is de beroepstermijn te kort om – als onderbouwing van je beroep – rapporten te produceren of te weerleggen. Maar dat neemt niet weg dat je voldoende tijd hebt om in je beroepschrift beroepsgronden kunt formuleren. De Afdeling stelt sowieso geen hoge eisen aan de kwaliteit van een beroepschrift (zie ook ABRvS 1 juni 2011, BR 2011/123, noot).

Kortom, het ‘pro forma-verbod’ van de Crisis- en herstelwet is niet in strijd met het EVRM.

Bron: ABRvS 14 december 2011, 201106769/1/H1

Frank HabrakenRvS vandaag. Crisis- en herstelwet-verbod van een pro forma beroepschrift voldoet aan internationaal recht