Nieuws

Je wil een stichting in het leven roepen om te strijden tegen een bestemmingsplan. Wat is dan je deadline?

Stel, je bent fel gekant tegen een nieuwe ontwikkeling die mogelijk wordt gemaakt door een bestemmingsplan. Als individu ben je echter (in jouw zaak) geen belanghebbende. Je kunt dan weliswaar een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan, maar beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan zit er dan niet in.

Niet getreurd, je kunt immers altijd nog een stichting oprichten om op te komen voor – in je statuten bepaalde – algemene en collectieve belangen (artikel 1:2, derde lid Awb). Uiteraard moeten deze belangen wel raakvlakken hebben met de – in jouw ogen – slechte ontwikkeling.

Wat is hiervoor dan de deadline? Nou, zolang de akte van oprichting uiterlijk dateert op de dag waarop de beroepstermijn eindigt, voldoe je al aan 1 voorwaarde.

Maar de Afdeling stelt aan dergelijke stichtingen altijd nog een 2e voorwaarde: namelijk dat je uiterlijk op de dag dat de beroepstermijn eindigt, ook feitelijke werkzaamheden verricht ter behartiging van de belangen van jouw stichting.

Wanneer je echter net voor het verstrijken van de beroepstermijn een stichting opricht, dan zullen deze feitelijke werkzaamheden (zeer) waarschijnlijk plaatsvinden nadat deze beroepstermijn is verstreken. En dan heeft je stichting ook de hoedanigheid van belanghebbende te laat gekregen.

Dat gold ook voor deze zaak. Hier werd een stichting 3 dagen voor afloop van de beroepstermijn opgericht. De feitelijke werkzaamheden van deze stichting dateerden echter van na de beroepstermijn. Het beroep van deze stichting werd daarom niet-ontvankelijk verklaard.

Bron: ABRvS 7 december 2011, 200909566/1/R3

Frank HabrakenJe wil een stichting in het leven roepen om te strijden tegen een bestemmingsplan. Wat is dan je deadline?