Nieuws

Kaders van een startnotitie planMER zijn niet heilig

Voordat je een planMER opstelt moet je vaak een heleboel adviseurs en bestuursorganen raadplegen over de aard en omvang van de informatie die straks in een planMER moet landen. Deze kaders, de zogenaamde ‘reikwijdte en detailniveau’ (artikel 7.8 Wet milieubeheer), worden dan vaak gegoten in een startnotitie. Dit is dan ook meteen de eerste stap in de te volgen procedure voor de planMER.

Mocht echter later in deze procedure blijken dat deze kaders (‘reikwijdte en detailniveau’) te beperkt zijn, dan is dat geen probleem.

Aanvullingen in de uiteindelijke planMER en het vast te stellen bestemmingsplan op deze startnotitie zijn niet ongebruikelijk en de Afdeling heeft hier ook – in beginsel – geen moeite mee.

Dit geldt zeker wanneer appellanten niet aangeven hoe deze afwijking van de startnotitie het onderzoek over de milieueffecten heeft beïnvloed.

Bron: ABRvS 7 december 2011, 201009385/1/R3

Frank HabrakenKaders van een startnotitie planMER zijn niet heilig