Nieuws

Vergeten van ‘kennisgeving voornemen voorbereiden bestemmingsplan’ is niet netjes, maar juridisch helemaal niet erg

Voordat je een bestemmingsplanprocedure opstart, moet je (tenzij een MER wordt opgesteld) in een dag- of huis-aan-huisblad bekend maken dat je het voornemen hebt om een bestemmingsplan voor te bereiden (artikel 1.3.1 Bro). In deze kennisgeving wordt vermeld of en op welke manier participatie van burgers en maatschappelijke organisaties plaats zal vinden.

Deze verplichting vloeit voort uit een wens van ons parlement om burgers en maatschappelijke organisaties vroegtijdig bij het ruimtelijke proces te betrekken.

Mocht je deze kennisgeving echter vergeten, dan is er geen man overboord. Deze kennisgeving maakt geen onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure.

De bestemmingsplanprocedure begint immers met de terinzagelegging van een ontwerpplan. Maar ook het bestuurlijk vooroverleg (artikel 3.1.1 Bro) en onderzoek (artikel 3:2 Awb) maken onderdeel uit van de bestemmingsplanprocedure.

Dit geldt dus niet voor de kennisgeving als bedoeld in artikel 1.3.1 Bro. Daarom heeft het weglaten van deze kennisgeving geen gevolgen voor de rechtmatigheid van je bestemmingsplan.

Bron: ABRvS 7 december 2011, 200909881/1/R1

Frank HabrakenVergeten van ‘kennisgeving voornemen voorbereiden bestemmingsplan’ is niet netjes, maar juridisch helemaal niet erg