Nieuws

Procedurele tip: de rechtbank vernietigt je besluit en geeft je een te korte deadline voor een nieuw besluit. Wat moet je doen?

Vernietiging van je besluit
Je weigert een afwijkingsbesluit en een bouwvergunning voor een bouwvergunningplichtig bouwplan. Hiertegen wordt beroep ingesteld en de rechtbank geeft appellant groot gelijk. Je besluit wordt vernietigd en de rechtbank draagt je op om binnen 6 weken (na verzending van de uitspraak) een nieuw besluit te nemen, waarbij je uiteraard de uitspraak van de rechtbank in acht neemt.

Dreigende financiële consequenties
Wanneer de uitspraak van de rechtbank tot gevolg heeft dat je een uniforme openbare voorbereidingsprocedure (van afdeling 3.4 Awb) moet doorlopen, om alsnog het benodigde besluit te verlenen, dan ligt de ‘Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ op de loer (de aanvrager moet jou dan wel in gebreke stellen). De door de rechtbank gestelde termijn is immers absoluut onhaalbaar, tenzij je de aanvraag opnieuw weigert (maar goed, dat zou indruisen tegen de uitspraak van de rechtbank).

Oplossing
Je kunt jezelf dan uit deze benaderde positie bevrijden door bij de Voorzitter van de Afdeling een verzoek in te dienen om de termijn van de rechtbank te verlengen.

Wat moet er in je verzoek staan?
Nou, je verzoekt de door de rechtbank gestelde termijn, waarbinnen je een nieuw besluit op de aanvraag moet nemen, bij wijze van voorlopige voorziening te verlengen en wel zodanig, dat het verbeuren van dwangsommen (op grond van de ‘Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’) daarmee wordt voorkomen.

Geef dan in je verzoek richting de Voorzitter van de Afdeling ook aan dat je alsnog bereid bent om de vergunning voor het bouwplan te verlenen, dat je al bezig bent met de voorbereidingen voor het afwijkingsbesluit en – niet te vergeten – een concrete planning voor deze procedure.

Wanneer de Voorzitter – na afweging – tot de conclusie komt dat het niet noodzakelijk is om de termijn van de rechtbank in acht te nemen, dan zal de Voorzitter van de Afdeling jou deze termijn ook gunnen, door de termijn waarbinnen je een nieuw besluit moet nemen te verlengen (conform jouw planning).

Bron: Vz. ABRvS 8 december 2011, 201112111/2/H1

Frank HabrakenProcedurele tip: de rechtbank vernietigt je besluit en geeft je een te korte deadline voor een nieuw besluit. Wat moet je doen?