Nieuws

Succesvol beroep doen op het overgangsrecht, ondanks het feit dat het strijdig gebruik in het verleden is toegenomen

Mislukt beroep overgangsrecht
Stel, er wordt een perceel in strijd met het bestemmingsplan gebruikt als gronddepot. Je krijgt vervolgens een verzoek om handhaving op je bureau, maar je wil dit afwijzen omdat je van mening bent dat dit gebruik onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan valt. Het gebruik na de peildatum van dit overgangsrecht is echter geïntensiveerd. Een beroep op het overgangsrecht is daarmee verwerkt. Normaal gesproken gaat je verweer dan ook niet op.

Geslaagd beroep overgangsrecht
Maar een geslaagd beroep op het overgangsrecht van een bestemmingsplan kan (ook) worden gedaan indien aannemelijk wordt gemaakt dat het strijdig gebruik, na eerdere intensivering daarvan, is teruggebracht naar het gebruik zoals dat bestond op de peildatum van het gebruiksovergangsrecht. Ook moet er verder sprake zijn van ononderbroken voortgezet gebruik, waarvan de aard en intensiteit niet zijn veranderd (zie ook ABRvS 27 april 2011, 201008331/1/H1).

Wanneer je dus zeker wil zijn van je zaak, moet je op het moment dat je een besluit op bezwaar neemt de omvang van het gebruik vergelijken met de omvang van het gebruik van de peildatum van het gebruiksovergangsrecht.

Bewijslast is bewijsrisico
B&W hadden in deze zaak een verzoek tot handhaving afgewezen. Dit betekent dan ook dat bij dit college de bewijslast rustte, omdat degene die een beroep doet op het overgangsrecht, de feiten en omstandigheden waarop dat beroep rust, aannemelijk moet maken (ABRvS 16 juni 2010, 200907690/1/H1).
Het college kon echter wel aan de hand van verklaringen en luchtfoto’s aantonen dat er op de peildatum een gronddepot aanwezig was, maar met geen mogelijkheid was hieruit af te leiden hoe groot dit depot toen was. Daarmee kon dan ook geen vergelijking worden gemaakt met de omvang van het gronddepot op het moment dat het college het besluit op bezwaar nam. Het college had daarom niet bewezen dat het overgangsrecht de afwijzing van het verzoek tot handhaving rechtvaardigde.

Bron: ABRvS 7 december 201103687/1/H4

Frank HabrakenSuccesvol beroep doen op het overgangsrecht, ondanks het feit dat het strijdig gebruik in het verleden is toegenomen