Nieuws

RvS vandaag. De ruimtelijke uitstraling is bepalend of een bedrijf strijdig is met een woonbestemming

Voor de vraag of – bijvoorbeeld – een bedrijfsmatig gebruik van een perceel strijdig is met een woonbestemming, is het niet van belang hoe het bedrijf in het kader van de Wet milieubeheer wordt gekwalificeerd.

Nee, deze vraag moet je beantwoorden aan de hand van de ruimtelijke uitstraling die dat gebruik gezien zijn aard, omvang en intensiteit heeft (zie ook ABRvS 13 april 2011, 201008248/1/H1).

Valt die uitstraling nog te rijmen met de woonfunctie van het perceel? Hebben de activiteiten een beroepsmatig of een hobbymatig karakter? Is het bedrijf ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel? En zo ja, hoe luidt de omschrijving van dit bedrijf dan? Hoe wordt het perceel feitelijk gebruikt? Die dingen.

Bron: ABRvS 7 december 2011, 201103400/1/H1

Frank HabrakenRvS vandaag. De ruimtelijke uitstraling is bepalend of een bedrijf strijdig is met een woonbestemming