Nieuws

Neem bij je bestemmingsplan ook de bereikbaarheid van hulpdiensten mee

Leg je bestemmingsplan daarom ook ter advisering voor aan de brandweer. De bereikbaarheid van hulpdiensten is namelijk niet alleen een kwestie in het vergunningentraject (nu nog in de bouwverordening, straks in het Bouwbesluit 2012), maar ook een kwestie van een ‘goede ruimtelijke ordening’ (artikel 3.1 Wro).

Met een bestemmingsplan wordt immers de bereikbaarheid van gebouwen via een verbindingsweg al dan niet mogelijk gemaakt. De bereikbaarheid van hulpdiensten is dus een ruimtelijk relevant aspect.

Om vervolgens dan ook te waarborgen dat de verbindingsweg daadwerkelijk toegankelijk is voor hulpdiensten, is in het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (artikel 2.6.1) bepaald dat op de – in het bestemmingsplan voorgeschreven – verbindingsweg geen obstakels aanwezig mogen zijn. Denk hierbij aan geparkeerde auto’s of overhangende takken.

Bron: ABRvS 9 november 2011, 201011588/1/T1/R2

Frank HabrakenNeem bij je bestemmingsplan ook de bereikbaarheid van hulpdiensten mee