Nieuws

Welke foutjes in een publicatie van een ontwerp bestemmingsplan worden je vergeven?

– Als je in je publicatie aangeeft dat “eventuele zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan ingediend kunnen worden”. Maar door dit foutje zijn geen belangen van derden geschaad, simpelweg omdat met deze formulering nog steeds iedereen een zienswijze kan indienen. Overigens moet je in de publicatie natuurlijk vermelden dat “een ieder zienswijzen kan indienen” (of woorden van gelijke strekking).

– Ook als je vermeldt dat “de zienswijzen bij B&W kunnen worden ingediend”, schenkt de Afdeling jou genade. Ook dan zijn er geen belangen van derden geschaad. B&W zijn dan verplicht deze zienswijzen naar de raad door te sturen (artikel 2:3, eerste lid Awb). De raad is immers bevoegd om deze zienswijzen af te wegen.

Zand erover dus! En dat allemaal dankzij het wetsartikel voor ‘kleine reparaties’ aan je besluit (artikel 6:22 Awb).

Bron: ABRvS 28 september 2011, 201004947/1/R3

Frank HabrakenWelke foutjes in een publicatie van een ontwerp bestemmingsplan worden je vergeven?