Nieuws

Moet je bij het opstellen van een bestemmingsplan nu uitgaan van de terminologie van het SVBP2008 of van de Wabo?

SVBP2008

Beiden: je moet bij het opstellen van een bestemmingsplan uitgaan van de terminologie van het SVBP en van de Wabo.

Wanneer je echter de uitspraak van gisteren leest, krijg je de indruk dat je nog moet spreken van ontheffingsregels in plaats van afwijkingsregels. Althans, op het eerste gezicht.

In deze zaak vond appellant het niet terecht dat nog in het bestreden bestemmingsplan het begrip ‘ontheffing’ werd gebruikt, terwijl we al een tijdje werken met de Wabo. Hij dacht dat dit in strijd was met het SVBP2008. Hoezo, met hagel schieten?

Enfin, volgens de Afdeling dien je een bestemmingsplan vorm te geven, in te richten en beschikbaar te stellen overeenkomstig SVBP2008 (artikel 2, eerste lid Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 en artikel 1.2.6 van het Bro) en dan kom je toch ook uit op het begrip ‘ontheffing’. Dus er was geen sprake van strijd met het SVBP2008. Aldus de Afdeling.

Wabo

Met de Wabo is de ‘binnenplanse ontheffing’ als instrument van een bestemmingsplan onderdeel van de omgevingsvergunning. Daarom is er al op 4 november 2010 een werkafspraak gemaakt vooruitlopend op de aanpassing van het SVBP (2012) en de Ministeriële regeling standaarden ruimtelijke ordening.

In een notendop zegt deze werkafspraak dat je nu toch moet aansluiten op de Wabo-terminologie. Deze werkafspraak is nu dus alsnog verwerkt in het SVBP, maar is pas op 7 maart 2011 in de Staatscourant gepubliceerd (Staatsblad 2011 nr. 3993).

Aangezien het bestemmingsplan in de onderhavige zaak al op 18 november 2010 was vastgesteld en de aanpassing van het SVBP pas daarna van kracht is geworden, verklaart dit ook de – op het eerste gezicht – opmerkelijke keuze van de Afdeling.

Kortom, in een bestemmingsplan moet je nu dus de terminologie van de Wabo én het SVBP aanhouden.

Bron: onder meer ABRvS 30 november 2011, 201012799/1/R2

Frank HabrakenMoet je bij het opstellen van een bestemmingsplan nu uitgaan van de terminologie van het SVBP2008 of van de Wabo?