Nieuws

Gezondheidszorgen om UMTS-masten spelen geen rol bij planschade

Bij een beoordeling van een planschadeclaim mag je alleen de ruimtelijke gevolgen en de objectief te verwachten overlast meenemen. Subjectieve elementen dus niet (ABRvS 21 oktober 2009, 200903485/1/H2).

Mogelijk gezondheidsrisico’s van UMTS-masten bij woningen horen hier dus – voorlopig – niet bij.

De Afdeling sluit hier aan bij een uitspraak van afgelopen zomer over een dergelijke kwestie (ABRvS 24 augustus 2011, 201101494/1/H1). Onderzoeken geven immers tot op heden geen reden tot zorg dat UMTS-masten schadelijk zijn voor de gezondheid (aldus de Gezondheidsraad en de regering).

De onbestemde angst voor vermeende gezondheidsrisico’s van toekomstige kopers voor de betrokken woning mag je daarom niet meenemen in je planvergelijking.

Bron: ABRvS 30 november 2011, 201102181/1/H

Frank HabrakenGezondheidszorgen om UMTS-masten spelen geen rol bij planschade