Nieuws

RvS vandaag. Persoonsgebonden overgangsrecht als oplossing voor illegale, maar toch schrijnende gevallen

In een bestemmingsplan mag je voor natuurlijke personen persoonsgebonden overgangsrecht opnemen, wanneer het ‘reguliere’ overgangsrecht (artikel 3.2.2) geen oplossing biedt voor een overtreding met een bestemmingsplan (artikel 3.2.3 Bro).

Dit speelt zich bijvoorbeeld af in situaties wanneer een gebruiker van een illegale recreatiewoning al op leeftijd is. Je verwacht in deze situatie dat de overtreding op termijn wel verdwijnt. Alleen weet je niet wanneer dit zal gebeuren. Klinkt absoluut cru, maar is wel de praktijk. Hoe dan ook, handhaven vind je in dit geval – veelal – niet redelijk. Je kunt dan gelukkig gebruik maken van het persoonsgebonden overgangsrecht.

Het persoonsgebonden overgangsrecht biedt ook een rechtmatige uitweg in je handhavingsdilemma wanneer het bestaande gebruik al onder de beschermende werking van het overgangsrecht van het ‘oude’ bestemmingsplan (dus het plan dat niet meer geldend is) viel en het positief bestemmen geen optie is (ook al is het aannemelijk dat het gebruik niet binnen de planperiode beëindigd is). Uiteraard moeten ook de mogelijkheden tot aankoop of onteigening de revue zijn gepasseerd (nota van toelichting van artikel 3.2.3 Bro, Stb. 2008, 145, p. 60).

Bron: ABRvS 30 november 2011, 201011105/3/R4

Frank HabrakenRvS vandaag. Persoonsgebonden overgangsrecht als oplossing voor illegale, maar toch schrijnende gevallen