Nieuws

RvS vandaag. Moet je de inspraakreacties op een voorontwerp bestemmingsplan ook bij het ontwerpplan ter inzage leggen?

Je bent verplicht om naast het ontwerp bestemmingsplan, ook alle andere stukken ter inzage te leggen die relevant zijn om dit plan te beoordelen (artikel 3:11, eerste lid Awb).

Wanneer echter een eindverslag “Inspraak en vooroverleg bestemmingsplan” (inspraakreacties op een voorontwerp bestemmingsplan) niet in de toelichting van het ontwerpplan wordt genoemd, dan hoef je dit eindverslag niet bij het ontwerpplan ter inzage te leggen.

Vermeld je dit eindverslag wel in de toelichting, dan is het dus logisch dat je dit stuk er natuurlijk wel bij legt.

Bron: Vz. ABRvS 24 november 2011, 201109577/1/R1 en 201109577/2/R1

Frank HabrakenRvS vandaag. Moet je de inspraakreacties op een voorontwerp bestemmingsplan ook bij het ontwerpplan ter inzage leggen?