Nieuws

RvS vandaag. Maak je als huurder van een woning kans op een succesvolle planschadeclaim?

Nee, als huurder en bewoner van een woning maak je geen schijn van kans. Als huurder en bewoner heb je immers geen rechtstreeks belang bij dat besluit. Alleen de eigenaar van je woning kan (rechtstreeks) de dupe zijn van een planologische verandering.

De zaak ligt anders wanneer je als exploitant van gehuurde bedrijfsbebouwing of als pachter van grond een (plan)schadevergoeding vraagt voor inkomens- en omzetschade (ABRvS 19 juli 2006, 2005085841/1 en 200510441/1).

Bron: ABRvS 23 november 2011, 201104987/1/H2

Frank HabrakenRvS vandaag. Maak je als huurder van een woning kans op een succesvolle planschadeclaim?