Nieuws

Uitsluiting beroepsrecht gemeente door Crisis- en herstelwet voldoet aan internationaal recht

Wanneer je als gemeente beroep bij de bestuursrechter tegen een provinciaal inpassingsplan voor een rondweg (of een ander Crisis- en herstelwetbesluit) wil instellen, dan is dit sinds de Crisis- en herstelwet niet meer mogelijk. Artikel 1.4 van deze wet staat hieraan in de weg.

Ook een beroep op artikel 13 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (artikel 13 EVRM: recht op een effectief rechtsmiddel) heeft geen zin. Het EVRM is namelijk niet geschreven voor overheden en dus ook niet voor decentrale overheden.

Los van het feit dat overheden bescherming van deze EVRM-rechten niet kunnen afdwingen (artikel 34 EVRM), zijn grondrechten en mensenrechten van oudsher immers bedoeld om burgers tegen de macht van de overheid te beschermen door hun bepaalde rechten en vrijheden toe te kennen. Deze rechten waren en zijn nooit bedoeld om de ene overheid tegen de andere overheid te beschermen.

Overigens kun je altijd nog de Crisis- en herstelwet omzeilen door naar de burgerlijke rechter te stappen. Daarom ziet de Afdeling ook niet in waarom artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet in strijd is met het Verdrag van Aarhus (verdrag over inspraak over milieubesluiten).

Bron: ABRvS 29 juli 2011, TBR 2011/153, noot (september 2011)

Frank HabrakenUitsluiting beroepsrecht gemeente door Crisis- en herstelwet voldoet aan internationaal recht