Nieuws

Moeten beleidsstukken van het rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente bij een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd?

Nee. Dat ligt ook eigenlijk wel voor de hand. Toch werd het in deze zaak geprobeerd om het bestemmingsplan aan het wankelen te krijgen. De Afdeling verwijst deze beroepsgrond echter naar de prullenbak.

Uiteraard moet je naast het ontwerp bestemmingsplan, ook alle andere stukken ter inzage leggen die relevant zijn om dit plan te beoordelen (artikel 3:11, eerste lid Awb).

Maar de algemene beleidsstukken van het rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente zijn natuurlijk niet specifiek voor een bestemmingsplan opgesteld. Ook zijn deze beleidsstukken algemeen toegankelijk.

Bron: ABRvS 16 november 2011, 201000602/1/R1 en 201001424/1/R1

Frank HabrakenMoeten beleidsstukken van het rijk, de provincie, het waterschap en de gemeente bij een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd?