Nieuws

RvS vandaag. Als je een vuilniszak met poststukken dropt op een verkeerde plaats, dan vind je de (bestuursdwang)rekening onder in de zak

Als je je volle vuilniszak – om wat voor reden dan ook – naast een (ondergrondse) vuilcontainer neerzet, in plaats van erin, wees dan wel zo slim om je poststukken (met naam- en adresgegevens) uit die vuilniszak te halen.

In deze zaak hadden B&W van de gemeente Rotterdam spoedeisende bestuursdwang toegepast, omdat appellant zijn vuilniszak naast een vuilcontainer had neergezet. Deze vuilniszak had er natuurlijk in gemoeten (volgens de Afvalstoffenverordening en het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffen).

In deze vuilniszak zaten echter 2 poststukken met naam- en adresgegevens van appellant. Hij ontkende vervolgens dat hij iets verkeerds had gedaan. De vuilniszak lag immers op grote afstand van zijn huis en in zijn woongebouw stonden ook huisvuilcontainers. Daarnaast waren de poststukken onjuist bezorgd of uit zijn brievenbus gestolen en vervolgens weggegooid.

Maar volgens de Afvalstoffenverordening ben je toch de klos, wanneer uit de verkeerd gedropte afvalstoffen jouw persoon kan worden herleid. Je wordt dan geacht in strijd te hebben gehandeld met de Afvalstoffenverordening.

Aangezien in de vuilniszak 2 poststukken waren aangetroffen die waren gericht tot de appellant (of zijn gezinsleden), kon de vuilniszak tot deze appellant worden herleid. Hij werd daarom geacht de Afvalstoffenverordening te hebben overtreden. Tenzij hij het tegendeel kon aantonen. Maar dat lukte in deze zaak niet.

Het argument van appellant dat de vuilniszak op grote afstand lag van de woning vond de Afdeling totaal niet interessant voor de vraag of appellant als overtreder kon worden aangemerkt. Dat gold ook voor de aanwezigheid van vuilcontainers in het woongebouw.

Verder vond de Afdeling het verhaal over de gestolen enveloppen flauwekul. Ook waren er geen klachten over verkeerde postbezorging in die woonomgeving bekend.

Kortom, de appellant was terecht als overtreder aangemerkt.

Het mag overigens duidelijk zijn dat je gewoon netjes je vuilniszakken moet dumpen waar dit thuis hoort. Maar dat spreekt voor zich.

Bron: ABRvS 16 november 2011, 201011862/1/M1

Frank HabrakenRvS vandaag. Als je een vuilniszak met poststukken dropt op een verkeerde plaats, dan vind je de (bestuursdwang)rekening onder in de zak