Nieuws

Een anterieure overeenkomst met een grondeigenaar in een plangebied is een kansloze missie. Wat dan te doen?

Stel dat je met een grondeigenaar in een nieuw plangebied geen zaken kan doen. Een anterieure overeenkomst is niet haalbaar. Wat dan te doen? Nou, je mag de gronden van deze eigenaar dan (alsnog) uit het plan wippen.

Maar let op: dat mag alleen wanneer je de eis van een ‘goede ruimtelijke ordening’ (artikel 3.1 Wro) in acht neemt. Deze eis geldt immers ook voor de begrenzing van het plangebied.

Formele leer
Als je echter strikt de grondexploitatiewet leest, dan moet je voor alle percelen in het plangebied anterieur contracteren. Lukt je dat niet, dan moet je alsnog een exploitatieplan vaststellen.

Pragmatische leer
Maar eerder dit jaar heeft de Afdeling al een keer bepaald dat het alsnog in procedure brengen van een exploitatieplan onzinnig is, wanneer het ‘splitsen’ van het plangebied niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening (ABRvS 9 maart 2011, TBR 2011/105, juni 2011). Het betrof in die zaak ook geen sleutelperceel.

Met een strikte leer had de gemeente in die zaak dan alle deals met de andere grondeigenaren kunnen verscheuren. Ook zou de planning van het initiatief onnodig in het geding komen. Nergens voor nodig (vond de Afdeling), omdat een goede ruimtelijke ordening niet in het geding was.

Enfin, pragmatisch opgelost, nietwaar?

De grens van die pragmatische leer
In lijn met de uitspraak van 9 maart jl., bepaalde de Afdeling op 3 augustus jl. dat een goede ruimtelijke ordening doorslaggevend is of je gronden van een ‘hardnekkige’ grondeigenaar eruit mag kiepen.

In de zaak van 3 augustus waren de gronden van een grondeigenaar in eerste instantie wel in het ontwerp bestemmingsplan opgenomen. Alleen de gemeente komt er niet uit met de grondeigenaar. Er wordt geen anterieure overeenkomst gesloten. De gronden van deze grondeigenaar worden daarom (aldus de toelichting op het bestemmingsplan) ‘overboord’ gegooid.

Dat gaat in deze zaak echter te ver. Het weglaten van deze gronden was hier (om allerlei redenen) wél in strijd met een goede ruimtelijke ordening.

Het besluit vond daarom z’n Waterloo in Den Haag.

Bron: ABRvS 3 augustus 2011, BR 2011/156 (oktober 2011)

Frank HabrakenEen anterieure overeenkomst met een grondeigenaar in een plangebied is een kansloze missie. Wat dan te doen?