Nieuws

Handhavingtip: je kunt een overtreder van een bestemmingsplan tussen 2 kwaden laten kiezen

Een bekend probleem. Een voormalige bedrijfswoning wordt in strijd met het bestemmingsplan als burgerwoning gebruikt.

Je kunt de overtreder dan de keuze laten om óf zijn biezen te pakken óf om (alsnog) een bedrijf te starten, waarbij het gebruik van de bedrijfswoning noodzakelijk is. Hoe hij die noodzaak aantoont is verder niet aan jou en hoef je daarom ook niet in de last op te nemen.

Het staat de overtreder dan vrij om een keuze te maken om aan de last van je dwangsombeschikking te voldoen en daarmee verbeuring van de dwangsommen te voorkomen.

De Raad van State vindt een dergelijke lastgeving voldoende duidelijk en concreet.

Een overtreder hoeft dan echt niet in het duister te tasten wat hij nu moet doen. Nee, hij moet gewoon kiezen tussen 2 kwaden.

Bron: ABRvS 9 november 2011, 201011046/1/H1

Frank HabrakenHandhavingtip: je kunt een overtreder van een bestemmingsplan tussen 2 kwaden laten kiezen