Nieuws

Proceduretip: wanneer je een onherroepelijke uitspraak toch weer ter discussie kunt stellen

Stel, je hebt tot de hoogste bestuursrechter een B&W besluit aangevochten. Helaas, je hebt de zaak verloren. Je betoog was niet goed genoeg gemotiveerd of met bewijzen onderbouwd. Het besluit is inmiddels onaantastbaar.

Toch wil je jouw zaak opnieuw aan de rechter voorleggen om het debat te heropenen, omdat je je eerder ingenomen standpunten – deze keer – beter wil motiveren en met bewijzen onderbouwen. Dat kan echter niet.

Je kunt dit debat bij de rechter pas – met een verzoek – heropenen (artikel 8:88, eerste lid Awb) en daarmee het onherroepelijke besluit opnieuw ter discussie stellen met feiten of omstandigheden die:
a. hebben plaatsgevonden vóór de uitspraak,
b. bij de indiener van het verzoekschrift vóór de uitspraak niet bekend waren en redelijkerwijs niet bekend konden zijn, en
c. waren zij bij de Afdeling eerder bekend geweest, zij tot een andere uitspraak hadden kunnen leiden.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten of nieuwe jurisprudentie kunnen dus niet tot herziening van de uitspraak leiden. Natuurlijk kunnen B&W op basis van deze nieuwe inzichten of jurisprudentie altijd zelf nog terugkomen op het eerder genomen besluit.

Overigens bestaat er geen wettelijke termijn om dit verzoek in te dienen. Wel moet je binnen een redelijke termijn dit verzoek indienen, zodra de (nieuwe) feiten of omstandigheden bij jou bekend zijn.

Bron: ABRvS 9 november 2011, 201102391/1/H3

Frank HabrakenProceduretip: wanneer je een onherroepelijke uitspraak toch weer ter discussie kunt stellen