Nieuws

RvS vandaag. Hoe beoordelen B&W of jouw hond te hard blaft?

Wanneer je een hond hebt en in je gemeente is in de APV bepaald dat jij daarom moet voorkomen dat je hond voor de omgeving geluidshinder veroorzaakt, dan hebben B&W vaak (wegens gebrek aan een definitie van geluidshinder) de nodige beoordelingsvrijheid of er überhaupt sprake is van deze hinder. En deze beoordeling kan dan ook heel verschillend uitpakken.

Toetsing rechter
Deze beoordelingsvrijheid betekent ook dat een rechter deze beoordeling terughoudend toetst. Je komt immers bij de rechter uit wanneer er – bijvoorbeeld – een besluit wordt genomen op een verzoek om handhaving van je buurman, die geluidshinder heeft van jouw hond.

Toetsing geluidspieken
Die beoordelingsvrijheid van B&W en die terughoudende toetsing van de rechter betekent dan ook dat B&W bij een akoestisch onderzoek de ene keer het hondengeblaf toetsen aan de normen voor het maximale geluidsniveau (geluidspieken) van de Handleiding industrielawaai en vergunningverlening 1998 (ABRvS 20 augustus 2008, 200800599/1).

Toetsing langtijdgemiddelde niveau
En de andere keer gaan B&W bij de toetsing van de geluidshinder uit van het langtijdgemiddelde niveau. Als dan uit akoestisch onderzoek blijkt dat door het geblaf van jouw hond het achtergrondniveau niet wordt overschreden, dan kunnen B&W weigeren om handhavend op te treden (ABRvS 9 november 2011, 201102816/1/H3).

Plausibel betoog
In de uitspraak van vandaag hadden B&W overigens een plausibel betoog. Wanneer je immers uitgaat van de normen van het maximale geluidsniveau, dan kun je eigenlijk nergens (hobbymatig) een hond houden.

Ook biedt het uitgaan van het langtijdgemiddelde niveau voldoende waarborgen om op te kunnen treden tegen geluidshinder, aangezien in het gemiddelde geluidsniveau alle piekgeluiden worden meegenomen en ook een strafcorrectie van 5 dB(A) wordt toegepast in verband met het impulsachtige karakter van blafgeluid.

Mocht je dus een hond hebben, dan is het voor jou te hopen dat jouw gemeente het geblaf van je hond niet toetst aan de normen voor geluidspieken.

Bron: ABRvS 9 november 2011, 201102816/1/H3

Frank HabrakenRvS vandaag. Hoe beoordelen B&W of jouw hond te hard blaft?