Nieuws

Raad van State vaart een ‘retro’ en mildere koers over de ‘voorzienbare planschade’

Voorzienbaarheid
Op het moment dat je een huis koopt en je kunt ‘redelijk denken en handelen’, dan is een planschadeclaim kansloos wanneer je toen had kunnen weten dat de planologische situatie ongunstig voor je zou uitpakken. Je planschade is dan voor eigen rekening, omdat je deze ontwikkeling had kunnen voorzien.

Strenge opvatting
Dit was niet veel anders wanneer deze voorzienbaarheid werd ‘doorbroken’ door een nieuw planologisch regime die wél gunstig voor je zou uitpakken. Voor de voorzienbaarheid was dus alleen de planologische situatie ten tijde van de aankoop van de woning doorslaggevend. Althans, dat was het standpunt van de Afdeling sinds 2009 (ABRvS 16 december 2009, BR 2010/46).

Mildere opvatting
Nu komt de Afdeling weer terug van deze ‘strenge’ opvatting. ‘Weer terug’? Ja, tot 2009 kon de voorzienbaarheid namelijk wél worden doorbroken wanneer er na de koop van je huis een nieuw bestemmingsplan op je perceel van kracht werd die voor jou gunstiger was (onderbroken voorzienbaarheid bepaald in ABRvS 6 oktober 2004, BR 2005/60).

Het zou immers in strijd met de rechtszekerheid zijn als de gemeente in zo’n geval toch uitgaat van de voorzienbaarheid ten tijde van de aankoop van je huis.

De Afdeling gaat nu dus weer om en grijpt terug op de ‘mildere’ opvatting van 2004.

Wanneer na aankoop van je huis het nieuwe planologisch regime nadeliger is, dan gaat deze regel overigens niet op. Maar dan kun je wel een succesvolle planschadeclaim indienen (tenzij deze verjaard is).

Bron: ABRvS 20 juli 2011, BR 2011/165, noot (oktober 2011)

Frank HabrakenRaad van State vaart een ‘retro’ en mildere koers over de ‘voorzienbare planschade’