Nieuws

RvS vandaag. Een digitaal gebrekkig bestemmingsplan wordt door de analoge versie hersteld

Je bent onder de nieuwe Wro verplicht om een (ontwerp) bestemmingsplan digitaal beschikbaar te stellen (artikel 3.8, eerste lid, onder a Wro). Maar wanneer tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan een deel van het ontwerp slecht op de website zichtbaar is, dan hoeft dit geen ramp te zijn.

De papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan ligt immers ook ter inzage (tenminste: als het goed is). Daarmee kan iedereen de papieren versie van het ontwerp inzien en betrekken in een eventuele zienswijze.

Het is ook niet geloofwaardig dat iemand afziet van het indienen van een zienswijze, alleen omdat de weergave op de website gebrekkig is.

Zodra het ontwerp bestemmingsplan op het internet staat (ook al verdient het digitale plan niet de ‘schoonheidsprijs’), is het voor iedereen duidelijk dat de papieren versie van het ontwerp bestemmingsplan op het gemeentehuis ligt en dat je dit stuk dus gewoon kunt bekijken.

Dit geldt zeker wanneer belanghebbenden al tijdens de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan het digitale gebrek hebben aangekaart.

Kortom, een digitaal gebrek van een bestemmingsplan wordt door de analoge versie hersteld.

Bron: ABRvS 2 november 2011, 200908508/1/R4

Frank HabrakenRvS vandaag. Een digitaal gebrekkig bestemmingsplan wordt door de analoge versie hersteld