Nieuws

Een bouwvergunning kun je met een gerust hart weigeren door te verwijzen naar een (oud) voorontwerp bestemmingsplan

Als je een bouwvergunning wil weigeren, omdat het bouwplan niet past in een voorontwerp bestemmingsplan, dan mag je met een gerust hart naar dit plan (met deze status) verwijzen. Je weigeringsbesluit is dan prima gemotiveerd.

In een voorontwerp bestemmingsplan is namelijk de visie verwoord op de toekomstige planologische ontwikkelingen in het plangebied.

Dat de motivering van het weigeringsbesluit gebaseerd is op een voorontwerp bestemmingsplan van 3 jaar oud, welke niet meer verder in procedure is gebracht, maakt op de Afdeling weinig indruk.

Wanneer er dan nog tijdens de beroepsfase een nieuw voorontwerp bestemmingsplan in procedure is gebracht, waarmee het bouwplan ook niet vergund kan worden, dan kun je je ruimtelijke visie op je zaak nog eens onderstrepen.

Bron: ABRvS 12 oktober 2011, 201101632/1/H1

Frank HabrakenEen bouwvergunning kun je met een gerust hart weigeren door te verwijzen naar een (oud) voorontwerp bestemmingsplan