Nieuws

RvS vandaag. Een reactieve aanwijzing kleedt alleen een bestemmingsplan op onderdelen uit. Niet meer en niet minder

Een reactieve aanwijzing (artikel 3.8, zesde lid Wro) is niet gericht op het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan. Nee, het doel van deze aanwijzing is alleen dat een onderdeel van een bestemmingsplan geen deel meer blijft uitmaken van het vastgestelde bestemmingsplan (ABRvS 23 maart 2011, 201001881/1/R2).

Dit betekent dat er in dit aanwijzingsbesluit ook geen termijn kan worden opgenomen waarbinnen een raad een bestemmingsplan moet vaststellen. Ook kunnen er geen voorschiften (als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid Wro) aan dit aanwijzingsbesluit worden gekoppeld.

Dat alles ligt overigens anders bij een proactieve aanwijzing.

Bron: ABRvS 26 oktober 2011, 200909916/1/R1

Frank HabrakenRvS vandaag. Een reactieve aanwijzing kleedt alleen een bestemmingsplan op onderdelen uit. Niet meer en niet minder