Nieuws

RvS vandaag. Waarom je ook de enveloppen van zienswijzen tegen een ruimtelijk besluit moet bewaren

Je ontvangt 2 dagen na afloop van de terinzagelegging van het ontwerpplan een zienswijze. Te laat. Althans, dat is jouw mening. De appellant stelt echter dat hij 3 dagen vóór afloop van de terinzagelegging zijn zienswijze heeft opgestuurd.

Als jij vervolgens stelt dat deze zienswijze toch te laat per post is verstuurd, zorg er dan wel voor dat je dit kunt bewijzen met een envelop met een poststempel.

Heb je de envelop immers al weggegooid, dan gaat de Afdeling er vanuit dat de zienswijze vóór het verstrijken van de termijn per post is verstuurd. Het beroep van appellant wordt dan gewoon ontvankelijk verklaard.

Bron: ABRvS 26 oktober 2011, 201009941/1

Frank HabrakenRvS vandaag. Waarom je ook de enveloppen van zienswijzen tegen een ruimtelijk besluit moet bewaren