Nieuws

Hoe je een wijzigingsbevoegdheid afpelt tot een Raad van State-bestendig besluit

Wanneer er een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan is opgenomen, dan zeg je eigenlijk dat de nieuwe bestemming (met die wijzigingsbevoegdheid) in beginsel aanvaardbaar is (ABRvS 24 november 2010, 201001258/1/R3).

Maar toch. Het blijft een bevoegdheid en geen plicht. Als je de wijzigingsbevoegdheid goed wil toepassen, pel dit besluit dan als volgt af:
1. Toets eerst of wordt voldaan aan de voorwaarden die aan deze wijzigingsbevoegdheid zijn gekoppeld.
2. Ga dan na of er wordt voldaan aan de eis van een ‘goede ruimtelijke ordening’. Zeker in het licht van de betrokken belangen.

Het ‘afpellen’ of toetsen is echter afhankelijk van de formulering van de wijzigingsbevoegdheid. Wanneer de wijzigingsbevoegdheid bijvoorbeeld betrekking heeft op een groter gebied of naarmate de vorige bestemming kan worden gewijzigd in nieuwe bestemmingen, stelt de Afdeling hogere eisen aan je belangenafweging.

Bron: ABRvS 5 oktober 2011, 201002099/1/R4 en 201003107/1/R4

Frank HabrakenHoe je een wijzigingsbevoegdheid afpelt tot een Raad van State-bestendig besluit