Nieuws

Hoe de aard van de weg (provinciale- of rijksweg) jouw toegang tot de rechter bepaalt

Wanneer er een provinciale weg ligt tussen een bouwlocatie voor een windturbine en jouw perceel, dan heb je eerder (als belanghebbende) toegang tot een beroepsprocedure, dan wanneer er een rijksweg tussen ligt.

Anders dan een provinciale weg (zie ABRvS 14 augustus 2002, 200200410/1), is een rijksweg immers een dusdanige ruimtelijke afscheiding tussen de bouwlocatie en jouw perceel, dat de situatie niet gelijkgesteld kan worden met de situatie dat tussen deze percelen geen andere gronden zijn gelegen. En dat de bouwlocatie op hetzelfde kadastrale perceel ligt als de rijksweg maakt ook niks uit.

Maar toch. Ondanks het feit dat er in deze zaak een rijksweg tussen de bouwlocatie en de appellanten lag, waren zij evengoed belanghebbenden. Hiervoor hadden zij genoeg zicht op de windturbine, was de afstand tot beide woningen te ‘overzien’ (922 meter en 980 meter) en deed de ruimtelijke uitstraling van de windturbine op het plaatselijke landschap de rest.

Bron: ABRvS 19 oktober 2011, 201103604/1/H1

Frank HabrakenHoe de aard van de weg (provinciale- of rijksweg) jouw toegang tot de rechter bepaalt