Nieuws

RvS vandaag: moet je voor een ruimtelijk plan een planschaderisicoanalyse maken?

Nee, er bestaat geen wettelijke verplichting om een planschaderisicoanalyse te maken.

Wel moet je inzicht bieden in de financiële uitvoerbaarheid van het plan (artikel 3.1.6, eerste lid, onder f Besluit ruimtelijke ordening) en daarbij spelen de kosten van mogelijke planschade een rol.

Wanneer het dan aannemelijk is dat er niet een zodanige planschade zal ontstaan, dat de (bij de planschadeovereenkomst) betrokken partijen deze schade niet zouden kunnen dragen, dan zit het met de financiële uitvoerbaarheid wel goed.

Bron: Vz. ABRvS 20 oktober 2011, 201107600/2/R3

Frank HabrakenRvS vandaag: moet je voor een ruimtelijk plan een planschaderisicoanalyse maken?