Nieuws

RvS vandaag en gisteren. Hoe om te gaan met nieuwe beleidsmatige en planologische regimes nadat een aanvraag is ontvangen

Nieuw beleid
Wanneer je een besluit neemt op een aanvraag, dan moet je rekening houden met alle feiten en omstandigheden die dán gelden. Dat geldt ook voor het (recht én) beleid wat op dat moment geldt. Ook al pakt dit beleidsmatige regime dan nadeliger uit voor de aanvrager.

Dat het beleid pas na de ontvangst van de aanvraag is vastgesteld, maakt dus niks uit.

Het moment van het besluit is bepalend. Je doet je werk dan nog steeds zorgvuldig en speelt het spel ‘fair’ (beginsel van fair play). Het staat je ook vrij om beleid vast te stellen, waarin is vastgelegd onder welke omstandigheden je een afwijking van het bestemmingsplan (wel) wil toestaan.

In deze zaak was de rechtszekerheid ook niet in het geding, omdat er vóór de aanvraag geen beleid was vastgesteld waarop de aanvrager aanspraak had op een positief besluit.

Bron: ABRvS 19 oktober 2011, 201010580/1/H1

Nieuw bestemmingsplan
Anders ligt het wanneer er een ontwerp van een bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, dat nadeliger is voor de aanvrager. Je moet dan de aanvraag toetsen aan het ‘oude’ regime wanneer dit regime wél een rechtstreekse bouwtitel kent voor de aanvrager.

Bron: Vz. ABRvS 18 oktober 2011, 201107435/2/R4

Frank HabrakenRvS vandaag en gisteren. Hoe om te gaan met nieuwe beleidsmatige en planologische regimes nadat een aanvraag is ontvangen