Nieuws

RvS vandaag. Laat je niet te snel door de rechtbank afschepen wanneer je geen vergoeding krijgt voor je rechtsbijstand

Wanneer je iemand machtigt om je bij te staan bij een rechtszaak, dan moet de rechtbank ambtshalve onderzoeken of deze rechtsbijstand beroepsmatig is.

Bij twijfel moet de rechtbank je dan de gelegenheid geven om aan te tonen dat jouw rechtsbijstand hier zijn of haar brood mee verdient.

Dit is immers de moeite waard, omdat je dan in aanmerking komt voor een vergoeding van de rechtsbijstandskosten (artikel 1, eerste lid, onder a Besluit proceskosten bestuursrecht).

Bron: ABRvS 19 oktober 2011, 201101018/1/H3

Frank HabrakenRvS vandaag. Laat je niet te snel door de rechtbank afschepen wanneer je geen vergoeding krijgt voor je rechtsbijstand