Nieuws

RvS vandaag. Waarom een professionele verhuurder bij het geringste onraad moet weten wat er in zijn woningen gebeurd

Als er voor professionele verhuurder redenen zijn om te vermoeden dat het gebruik van zijn woning niet kosher is, dan heeft hij de (zorg)plicht om te onderzoeken of zijn woning geen gevaar oplevert voor de gezondheid of veiligheid (de zorgplicht van artikel 1a Woningwet).

Verzaakt hij dit, dan kunnen de kosten van een bestuursdwangactie op hem (als overtreder van de zorgplicht) worden verhaald.

Zorgplicht
In het geding was een directe ontmanteling van een hennepkwekerij in een verhuurde woning door een bestuursdwangactie. Volgens het handhavend gezag was de professionele verhuurder de overtreder van de zorgplicht van artikel 1a, tweede lid Woningwet. De verhuurder moest er voor zorgdragen dat het gebruik van het gebouw geen gevaar oplevert voor de gezondheid of veiligheid.
Van een professionele verhuurder mag je immers verwachten dat hij – tot op zekere hoogte natuurlijk – weet wat er in zijn woning gebeurt. Ook al was de zorgplicht van artikel 1a Woningwet nog geen wet toen de woning werd verhuurd.
De verhuurder had al helemaal onderzoek moeten doen, toen de huurder regelmatig een huurachterstand had en er klachten van omwonenden waren over ratten en wildgroei in de tuin bij het pand.

Smoesjes
Het excuus van de verhuurder dat hij ongeveer 800 panden in beheer heeft, doet niks af aan zijn verantwoordelijkheid om – gelet op de huurachterstand en de klachten – eens een kijkje te nemen in dit pand. Van een professionele verhuurder mag je immers wel iets meer toezicht verwachten.
Ook het excuus dat je niet dezelfde bevoegdheden als de politie hebt om een woning te bekijken, gaat niet op. Je kunt als professionele verhuurder vast wel op een andere manier binnenkomen.

Zeker wanneer je van de huurder slechte kopieën van een identiteitsbewijs en loonstrook krijgt, dan had het (ter controle) toch wel op de weg van de verhuurder gelegen om ook een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie en een werkgeversverklaring te verlangen. Kennelijk was de administratie dus een puinhoop.

Voor een niet-professionele verhuurder zou dit verhaal anders liggen. Zeker wanneer deze verhuurder zijn zaakjes ook nog eens beter op orde heeft.

Bron: ABRvS 19 oktober 2011, 201101990/1/H1

Frank HabrakenRvS vandaag. Waarom een professionele verhuurder bij het geringste onraad moet weten wat er in zijn woningen gebeurd