Nieuws

Koerswijziging Raad van State (!) over de gevolgen wanneer de bezwaar- en beroepsclausule onder een besluit ontbreekt

Wanneer een bezwaar- en beroepsclausule onder een besluit (of een uitspraak) ontbreekt, dan is – in beginsel – het te laat indienen van een bezwaar- of beroepschrift verschoonbaar. En dat is wel eens anders geweest (ABRvS 17 september 2003, AB 2004/7).

Waarom koerswijziging?
De rechtseenheid van het bestuursrecht is echter in het geding. De Afdeling sluit daarom nu aan bij de Hoge Raad (onder meer HR 19 maart 2010, LJN: BL7954, BNB 2010/240), de Centrale Raad van Beroep (CRvB 23 juni 2011, LJN: BR0151) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb 13 januari 2004, AB 2004/111).

Voorwaarden
Je moet dan (van de Afdeling) wel als belanghebbende roepen dat dit te wijten is aan het ontbreken van een rechtsmiddelverwijzing. Hoewel de ontvankelijkheid van een beroep een kwestie is van openbare orde, verlangt de Afdeling toch dat je dit in beroep expliciet aankaart. Maar goed, dat doe je waarschijnlijk toch wel.
Je termijnoverschrijding word je echter niet vergeven, wanneer je tijdig (in alle redelijkheid natuurlijk) wist dat je een bezwaar- of beroepschrift moest indienen. Zeker wanneer je wordt bijgestaan door een advocaat of een jurist van een rechtsbijstandsverzekering, dan wordt deze (rechts)kennis aan jou toegerekend.

Maar ook van ideële en andere organisaties of (zelfs) burgers die regelmatig procederen, mag je meer verwachten. Zij behoren immers te weten hoe het ‘spel’ wordt gespeeld. Maar ja, wat is ‘regelmatig’ procederen?

Dit ligt anders wanneer er zelfs voor deze professionals (in procederen) twijfel bestaat of er überhaupt sprake is van een besluit. Dan is de termijnoverschrijding toch verschoonbaar. Wanneer er sprake is van gerede twijfel is natuurlijk (ook) per zaak verschillend.

Bron: ABRvS 21 september 2011, 201010355/1/H2, TBR 2011/171, noot (oktober 2011)

Frank HabrakenKoerswijziging Raad van State (!) over de gevolgen wanneer de bezwaar- en beroepsclausule onder een besluit ontbreekt