Nieuws

Vermeldenswaardige uitleg van een grexbouwplan

Het grexbouwplan van die bekende 1000 vierkante meters uitbreiding ziet niet alleen op horizontale uitbreidingen, maar ook op verticale uitbreidingen (hoogbouw).

Een bouwplan behelst een uitbreiding met ten minste 1000 m2. In dat geval is de grondexploitatiewet van toepassing en moet je een exploitatieplan vaststellen (artikel 6.2.1, onderdeel c Bro).

Onze hoogste bestuursrechter heeft nu bepaald dat die 1000 m2 ook betrekking heeft op hoogbouw.

Een redelijke uitleg, omdat je (vaak) ook voor uitbreidingen die de lucht ingaan kosten moet maken, die je vervolgens wil verhalen.

Bron: ABRvS 1 juni 2011, BR 2011/134, noot

Frank HabrakenVermeldenswaardige uitleg van een grexbouwplan