Nieuws

RvS vandaag. Als je een huis koopt met een portie gezond boerenverstand, vergeet dan ook niet naar dreigende planschade te speuren in Rijksbeleid

Wanneer je een huis koopt en je kunt ‘redelijk denken en handelen’, dan is het slim om (ook) in Rijksbeleid te kijken of er in de toekomst geen planschade ontstaat door nieuwe ontwikkelingen.

Doe je dat niet, dan kan de rechter jou met lege handen naar huis sturen, ook al heeft een nieuw planologisch regime geleid tot het minder waard worden van je huis.

In deze zaak bleek immers toen de koper het huis kocht, dat hij in het ontwerp van de planologische kernbeslissing van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (PKB Vinex) had kunnen lezen dat in de buurt van zijn huis nog meer woningbouw zou komen. Hij had de planschade dus kunnen voorzien.

Je kunt dan betogen dat de PKB Vinex ‘maar’ een voorkeursrichting van het ruimtelijk rijksbeleid en een globale schets met een indicatief karakter is, maar het is niet nodig dat dit beleid tot in detail is uitgewerkt.

Wel moet er sprake zijn van een concreet beleidsvoornemen. Op dát moment heb je dan ook de negatieve ruimtelijke ontwikkeling actief aanvaard.

Uiteraard moet het concrete beleidsvoornemen openbaar zijn gemaakt. Maar het beleid hoeft nog geen formele status te hebben.

Bron: ABRvS 12 oktober 2011, 201100434/1/H2

Frank HabrakenRvS vandaag. Als je een huis koopt met een portie gezond boerenverstand, vergeet dan ook niet naar dreigende planschade te speuren in Rijksbeleid