Nieuws

RvS vandaag. Salamitactiek met vergunningvrije onderdelen van 1 samenhangend illegaal bouwplan gaat niet op

Wanneer een illegaal bouwplan bestaat uit een aantal – op zichzelf beschouwde – vergunningvrije werkzaamheden, dan kun je tóch handhavend optreden tegen alle werkzaamheden, wanneer deze onderdeel zijn van 1 samenhangend vergunningplichtig bouwplan.

Dit is alleen anders wanneer je deze onderdelen functioneel of bouwkundig kunt onderscheiden. Dat ging in deze zaak echter niet op.

Hier ging het immers om het volgende ‘recept’. Men neme:
1. Het dempen van het zwembad met een zandpakket,
2. het maken van een vloer;
3. het realiseren van een verdiepingsvloer;
4. het plaatsen van een vluchttrap aan de buitenzijde van het gebouw;
5. het aanbrengen van diverse gevelwijzigingen in de voorgevel en de rechterzijgevel;
6. het maken van scheidingswanden op de vloeren.

Met deze ‘ingrediënten’ werd in deze zaak een fysioruimte omgevormd naar een kinderdagverblijf.
B&W mochten dus handhavend optreden tegen alle werkzaamheden van dit illegale bouwplan.

Deze uitspraak gaat nu over een handhavingszaak. Maar deze uitspraak sluit netjes aan op jurisprudentie over een aanvraag om een bouwvergunning, waarbij een soortgelijk oordeel is geveld (ABRvS 5 oktober 2000, Gst. 2001, 7138, 8).

Bron: ABRvS 12 oktober, 201010887/1/H1

Frank HabrakenRvS vandaag. Salamitactiek met vergunningvrije onderdelen van 1 samenhangend illegaal bouwplan gaat niet op