Nieuws

RvS vandaag. Moord en brand roepen over brandveiligheid bij een ‘Crisis- en herstelwet-besluit’ heeft pas zin als je een directe buur bent

Omwonenden wonen op ongeveer 60 meter van een (met een projectbesluit) vergund appartementencomplex en stellen dat de ‘brand(on)veiligheid’ in het geding is.

Er is echter sprake van een ‘Crisis- en herstelwet-besluit.’ En de brandveiligheidsvoorschriften van het Bouwbesluit 2003 (interne brandveiligheid, de brandwerendheid en de bereikbaarheid van het woongebouw voor hulpdiensten) zijn niet bedoeld om de belangen van deze omwonenden te beschermen.

Dit was anders geweest wanneer hun woningen aangrenzend aan het bouwplan waren gelegen.

Het relativiteitsvereiste staat dus in deze zaak een vernietiging van dit besluit in de weg (artikel 1.9 Crisis- en herstelwet).

Bron: ABRvS 12 oktober 2011, 201106163/1/H1

Frank HabrakenRvS vandaag. Moord en brand roepen over brandveiligheid bij een ‘Crisis- en herstelwet-besluit’ heeft pas zin als je een directe buur bent