Nieuws

‘Deze rechter is partijdig!’ Een procedurele keuze van deze rechter kun je niet met een wrakingsverzoek aankaarten.

Afgelopen vrijdag heeft de Raad van State nog eens uitgesproken dat je processuele keuzes van een rechter niet met een wrakingsverzoek ter discussie mag stellen (zie ook CRvB 4 oktober 2001, JB 2001/300 en ABRvS 13 april 2007, AB 2008, 87).

Het is natuurlijk belangrijk dat rechters onpartijdig zijn. De Algemene wet bestuursrecht (afdeling 8.1.4) voorziet daarom in een wrakingsregeling.

Uiteraard zal een rechterlijk college er alles aan doen om te voorkomen dat een schijn van partijdigheid bestaat, maar een garantie is dit niet.

Wanneer partijen dan toch twijfels hebben over de onpartijdigheid van een individuele rechter, dan kunnen ze dit met een wrakingsverzoek aankaarten. Dit verzoek moet dan natuurlijk wel met de vermeende partijdigheid te maken hebben.

Wanneer een rechter echter (in jouw ogen) een discutabele procedurele keuze heeft gemaakt, die te maken heeft met (bijvoorbeeld) de bevoegdheid van de ambtenaren die op de zitting aanwezig zijn, dan kan dit dus niet met een wrakingsverzoek worden aangevoerd.

Bron: ABRvS 7 oktober 2011, 201107768/3/R1

Frank Habraken‘Deze rechter is partijdig!’ Een procedurele keuze van deze rechter kun je niet met een wrakingsverzoek aankaarten.