Nieuws

RvS vandaag: je betaalt netjes OZB. Heb je daarom belang om te procederen tegen een bestemmingsplan waarbij er planschade ontstaat?

Nee, natuurlijk niet. Op zich wel creatief bedacht, maar echt reëel is dit argument niet. Dat je als inwoner gemeentelijke belasting betaalt, maakt je nog geen belanghebbende (in de zin van artikel 1:2 Awb) bij een beroep tegen een bestemmingsplan, waarbij mogelijk een flinke planschade ontstaat.

Je hebt dan immers geen bijzonder individueel belang dat je onderscheid van de andere inwoners van dezelfde gemeente.

Bron: Vz. ABRvS 10 oktober 2011, 200904687/1/H2

Frank HabrakenRvS vandaag: je betaalt netjes OZB. Heb je daarom belang om te procederen tegen een bestemmingsplan waarbij er planschade ontstaat?