Nieuws

Hoe je tactvol bebouwing nabij een begraafplaats in een bestemmingsplan toestaat

Bouwen in de buurt van een begraafplaats mag, maar kijk wel of de bouw- of gebruiksmogelijkheden met de begraafplaats verenigbaar zijn.

Een wettelijke piëteitszone bestaat niet. Maar verricht wel maatwerk waarbij recht wordt gedaan aan de zeer specifieke functie die een begraafplaats nu eenmaal heeft. Uitzicht op de begraafplaats vanuit een nieuw gebouw of geluidsoverlast zijn hier natuurlijk aandachtspunten bij uitstek.

Eerder heeft de Afdeling uitgesproken dat de eis van een ‘goede ruimtelijke ordening’ in dergelijke gevoelige zaken een doorslaggevende rol speelt (ABRvS 19 maart 2008, 200608414/1). Voor een bestemmingsplan eigenlijk een normale eis, maar een bestemmingsplan bij een begraafplaats zal hier nog eens extra op worden afgerekend.

Bron: ABRvS 13 april 2011, TBR 2011/103 (juni 2011)

Frank HabrakenHoe je tactvol bebouwing nabij een begraafplaats in een bestemmingsplan toestaat