Nieuws

RvS vandaag: is een woonschip bouwvergunningplichtig?

Goed, woonschepen zijn mobiel en kunnen worden verwijderd.

Maar wanneer deze schepen met afmeerbeugels aan (in de waterbodem gebouwde) sputpalen zijn verankerd, is er sprake van ‘bouwen’ in de zin van de Woningwet (nu: Wabo) én is er sprake van een bouwwerk in de zin van de model bouwverordening (immers: een plaatsgebonden constructie en bedoeld om ter plaatse te functioneren. Die dingen).

Kortom, deze woonschepen zijn bouwvergunningplichtig (of tegenwoordig: omgevingsvergunningplichtig).

Bron: ABRvS 6 oktober 2011, 201105942/1/H1 en 201105942/2/H1

Frank HabrakenRvS vandaag: is een woonschip bouwvergunningplichtig?