Nieuws

RvS vandaag: nuancering formulering beginselplicht tot handhaving !!

De standaard formulering over de beginselplicht tot handhaving blijft bestaan (dat geldt ook voor de bijzondere omstandigheden wanneer je mag afzien van handhaving).

Maar de Afdeling voegt hier vandaag nog een nuancering aan toe. Wanneer het handhavingsbeleid bijvoorbeeld bepaalt dat B&W de overtreder in bepaalde gevallen eerst waarschuwt en een kans biedt om de overtreding terug te draaien, voordat B&W een handhavingsbesluit voorbereiden, dan moeten B&W zich – in beginsel – hieraan houden.

In het geding was een afwijzing van een verzoek tot handhaving. De desbetreffende gemeente kende handhavingsbeleid, waarin een sanctiestrategie werd beschreven die uit 2 stappen bestond: eerst een waarschuwingsbrief en daarna een voornemen tot het nemen van een handhavingsbeschikking. Indien binnen 1 jaar hetzelfde wettelijk voorschrift wordt overtreden, dan gaan B&W meteen over tot de tweede stap, ongeacht of de eerste stap is gezet. Indien bij de hercontrole wordt vastgesteld dat zich geen overtreding meer voordoet, wordt het handhavingstraject beëindigd.

De Afdeling acht dit beleid redelijk, zodat B&W zich hier – in beginsel – ook aan dienen te houden.

Nu werd in deze zaak binnen 1 jaar hetzelfde wettelijk voorschrift overtreden. Volgens het handhavingsbeleid zouden B&W dus meteen de tweede stap moeten nemen. Dit was niet gebeurd, zodat de motivering van het bestreden besluit niet deugde.

Bron: ABRvS 5 oktober 2011, 201010199/1/M2

Frank HabrakenRvS vandaag: nuancering formulering beginselplicht tot handhaving !!